Gree ERV

Gree ERV rekuperator obnavlja latentnu i osetljivu toplotu istovremeno i time vrši kontrolu temperarure i vlage. Dvostruki sistem rada izrađen od tvrdog materijala može unapred osposobiti svež vazduh tako što će povratiti toplotu iz vazduha.

Filter pročišćava usisni vazduh i distribuira ga u prostoriju bez prašine. Materijal filtera posebno je odabran i poseduje anti-bakterijske i anti-mirisne karakteristike.

Gree ERV
  • Nedeljni tajmer Nedeljni tajmer
  • Kompaktan dizajn Kompaktan dizajn
  • Inteligentno odmrzavanje Inteligentno odmrzavanje
  • Tihi režim rada Tihi režim rada
  • Lakše održavanje Lakše održavanje
  • Centralizovana kontrola Centralizovana kontrola